WUDANG JIAN’ IN (WUDANG KUNG FU’ NUN KILIÇ ÇALIŞMALARININ) TARİHİ VE FELSEFİ ARKA PLANI…

 

“KILIÇ” kelimesi, “İnsan Aklını” nı temsil eder.

İki tarafı keskindir. Tıpkı bir insan aklı gibi…İnsan aklını, yok etmek içinde; iyileştirip yardım etmek içinde kullanabilirsiniz. Wudang Kung Fu’ da kılıçla çalışma şu anlama gelir: Aklı kullanmak/keskinleştirmek. Dolunay ya da büyüyen ay’ın ışığı (ayın yarısından fazlasının aydınlandığı vakit) her zaman kılıç çalışması için kullanılmalıdır. Bu benim ve ayrıca ZHANG SAN FENG’ ın tavsiyesidir.

Büyüyen ay “huzur dolu” niteliklerin doğuşunu temsil eder…

Küçülen ay “zararlı” niteliklerin azalışını temsil eder…

Kılıcın iki kenarının olması gibi, aklımızda sürekli kullanacağımız/keskinleştireceğimiz iki kenara sahiptir. Eğer bu kılıcı şeytani amaçlar için kullanırsak, kılıç kötülüğe kulluk eder; eğer bu kılıcı iyi niyetler ve “barışçıl amaçlar” için kullanırsak, barışa kulluk ederiz.

Ancak her iki durumda da DAO’ ya kulluk ederiz.

Tabii ki DAO’ nun, kulluk edilsin diye bize ihtiyacı yoktur…ama biz “SUNMA-HİZMET ETME-KULLUK ETME” gibi özellikleri kullanarak TEKAMÜL ETMEYE ihtiyaç duyarız. Deneyimlerle gelişmek için, AKLIMIZI kullanmak/keskinleştirmek için KILICIMIZI bileyleriz…ve eğer ki keskinleştirilmiş aklımızı kullanıp,  “şeytani”  düşüncelere sahip olursak, şeytana hizmet ediyor olup, attığımız hareketlerin bir sonucu olarak aldığımız güçle(deneyimle), tekrar ve tekrar şeytani niyetlerle yaşamaya devam ederiz…

Daoistler; yani belirli bir bilgi akışı(öğreti) içine alınmış ya da bir tarikat veya tapınağın usulüne uygun öğrencisi olmuş kişiler, özel bir cüppe teslim alır. Bu cüppe, tek tarafında  iki kılıç şekli olan bir kumaştan oluşur.

Bu iki kılıç, sembolik olarak “üstesinden gelme” eylemini temsil eder. Bunlar:

1)    Sosyal alışkanlıklar ve

2)    Doğal arzulardır.

 

Budist okulları, bu ikilinin üstesinden gelme şeklini aynı, ancak daha “köklü-radikal” bir şekilde sembolik olarak anlatan iki süvari kılıcı kullanır. Böylelikle Budizm’ deki sağlam irade ve katı disiplin, bu iki şeyi “kesip atmak için” kesme disiplinine yardım ederken; biz ise (Daoizm’ de süvari kılıcından daha ince olan) iki kılıç sembolünü kullanırız. İki kılıç bize bir gerçeğe dair ipucu verir. Bu ipucu, zihnimizi, bu iki şeyin üstesinden gelmek  için kılıcın KATI VE SERT yönü ile kullanmamaktır. (Yıkılamayan irade ve disiplin, bir bakıma-negatif bir şekilde anlaşılmaması gereken- bir tür kayyumdur)

“Kılıç, koyun sürünüzün çobanıdır.”

Aklınız, sizin çobanınızdır… Ruhunuz, koyun sürünüzdür, “mogui”-şeytan- ise kurttur.

Çoban uyuyakalınca, kurt, koyun sürüsüyle ne yapar?

Kılıç, sizin çobanınızdır. Ruhunuzun çobanı..

Bu nedenle hergün onu baştan keskinleştiririz. Böylece görevini layıkıyla yapabilir.

Kılıç aynı zamanda, temiz bir AKLI sembolize etmek için kullanılan net bir yoldur.

Kılıç, “bulanıklaşmış” ise (hareketi esnasında temiz hatları ve noktaları göstermeyen) dumanlı bir aklı sembolize eder.  Wudang Dağları’ ndan gelen ve yaşını, başını almış üstadların kılıç pratiğini vurgulamalarının sebebi budur.

“Kılıca hükmetmek-ustası olmak için 10.000 gün!”

Bu nedenle, kılıç çalışmak için yeteri kadar erken başlamak diye birşey yoktur… Yani bir gün, belkide, bir üstad tarafından gerçekten “aktarılmış” olarak işin özünü elde edebilirsiniz.

Kılıcı yönetmek, aklın “yönetilmesini” hatırlatır. Yani, kılıcınızı ehil bir şekilde, doğru yolda kullanın; aklınızı ehil bir şekilde, doğru yolda kullanın.

Kılıcınıza, kararlı bir şekilde öncülük edin; aklınıza “doğru” yolda” öncülük edin.

Kılıç, bir silah olarak sizi “Beş Ejderha” ya karşı savaşmanız için destekler. Savaş, beş ejderhanın üstesinden gelmek ve ehlileştirmekle ilgilidir. Savaş, onları “ÖLDÜRMEK” ile ilgili DEĞİLDİR. Çünkü ONLAR, SİZE hizmet edecek olandır. Bir kere bile olsa onlara kendinizi kanıtladığınızda, sizin üzerinizde bir etkileri kalmayacaktır ve onlara artık hizmet etmiş OLMAYACAKSINIZ.

 

Beş Ejderha’ nın Adları:

1-EGO: Beş ejderhanın en güçlüsü ve aynı zamanda lideridir-Ateş kırmızısı ejderhasıdır–Bir kere bu ejderhanın üstesinden gelince EGO’ nuzun arkasındaki DERİN GERÇEK BENLİĞİNİZİ anlayacaksınız.

2-DOĞAL ARZULAR/DÜRTÜLER: Beş ejderhadan ikincisidir – siyah renkli bir ejderhadır- Bu ejderhanın üstesinden geldiğinizde, TÜM DOĞA size hizmet edecektir. Fiziksel kurallar ve doğa kuralları artık sizin için bir sınır teşkil etmeyecektir.

3-SOSYAL ALIŞKANLIKLAR ve BAĞLILIKLAR: Beş ejderhadan üçüncüsüdür – sarı renkli bir ejderhadır- Bu ejderhanın üstesinden geldiğinizde, sosyal olaylar ve dünyada sizi incitebilecek olaylar artık var olmayacak veya sizi bağlamayacaktır. Sosyal olarak kurulmuş fikirler ve görüşlerin üstesinden gelip BAŞKALARININ SİZİN ADINIZA VERDİĞİ kararlardan “ÖZGÜR” olacaksınız. Bu evrede birey, kendi dilek ve isteklerine göre şekillendirdiği kendi hayatını kurar. Çevresinin beklentiler ile dolu olan, kendisine biçtiği  hayata göre yaşamaz.

 

4-GEÇİCİLİK/GELİR GEÇER OLMAK: Beş ejderhadan en küçük olanıdır, yeşil renklidir – Bir kere bu ejderhayı evcilleştirdiğinizde, isteklerinizi, istikrarlı bir şekilde -nasıl isterseniz o şekilde- ve hedeflediğiniz şeye ulaşmak için kullanabileceksiniz. Kişi artık tahammül sahibidir ve aceleci değildir…Kararlı ve istikrarlıdır. Odaklanmıştır ve yapmak istediklerinde ve yapacaklarında, dış koşullardan, ne olursa olsun, etkilenmeyecektir. “Bugün bu olsa, yarın şu olsa” demez…Yaptıklarından ve yapacaklarından EMİNDİR!..

 

5-GELENEKLERDEN GELEN ARZULAR ve RİTÜELLERE TAKILIP KALMAK: Beyaz bir ejderhadir ve en “çetin” olanıdır!..Bir kere bu ejderhayı evcilleştirdiğinizde, birşeylere erişmek için geleneklerle ve ritüellerle sınırlandırılmış olmazsınız. Bütün gelenekler, adetler ve ritüeller, bu evrede unutulur ve sadece BİR ve TEK’ in  PRENSİBİ önemli olur! Bu Evre, BİR ve TEK olana sadece dokunmak yerine  arkasındaki “ANLAMI” anlamaya başladığınızda ortaya çıkar…Geleneğin esiri olmadan YAŞAMAYA başlarsınız…

 

ZHEN WU DA DI (Mükemmel/Gerçek Savaşçı)…

Ünlü bir Kılıç Dövüşçüsü… Bir Prens…

 

Miras kalan krallığından feraget etmiştir.. (ve böylece Sarı Ejderhanın üstesinden gelmiştir)…imparatorluk sarayını terketmiş ve ÖLÜMSÜZLÜĞÜ aramak adına Wudang dağlarına çekilmiştir. İMPARATORLUK SARAYINA geri dönmesini isteyen 500 kişilik “kendi” ordusuna karşı çıkmıştı..

Çok öfkeliydi..(Daoistlerin güya hic öfkelenmediklerini zannedenlere yanıt olsun) KILICINI “Dünya’ya” sallıyordu (Sarı Ejderha: – dünyasal sosyal bağlılıklar, alışkanlıklar). Kılıcını yere vurmasıyla beraber kendisi ve askerleri arasında bir kanyon açıldı (bu mekan günümüzde Wudang dağlarında “Kaygısız Vadi” olarak adlandırılır.) Bu vadiye, “Özgürlüğün Vadisi” ya da “Maymunların Vadisi” de denilmektedir.

O, güvenilir bir SAVAŞÇI ve bir XIAN REN – ERDEMLİ İNSAN- olma yolundaydı ve  kararlılığı zaferi kazandı!..Artık KENDİ YOLUNDAN çıkıp yanlış yola sapan biri değildi. (Bu bazıları için DAR GÖRÜŞLÜ olmanın bir işaretidir ama bilge bir insan kendi yolunu bulur) Bu o zamanlarda şu demekti:

ASİL lerin arasında sayılı olan…

ve böylece tüm askerler onun disipliniyle bir oldular. Onun “Sarı Ejderha” üzerindeki ZAFERİ, aynı zamanda tüm DÜNYAYA ait KÖLELER-ASKERLER üzerinde de bir zaferdi! Bu noktadan sonra, askerler ONA artık DÜNYA’ yı sunmadılar. ONUN ZAFERİ, aynı zamanda, arkasından giden 500 askerin KURTULUŞU ve ZAFERİYDİ!...MADDİ KÖLELİKTEN KURTULDULAR… Artık onlar; bu dünyanın kendilerine sunduğu sanal güveni değil  gerçek GÜVENİ BULMUŞLARDI.

… Kendisini 40 sene boyunca TAIZI(Zhen Wu Da Di’ nin, Ölümsüzlüğe erdiği Yer) Mağarasi’ nda işledi ve Yeşil Ejderha’ nın üstesinden geldi. Bu şekilde tutarlılığını gösterdi. Geleneklerin yardımı ile ve İSTİKRARLI bir kendini yetiştirme sonucunda GEÇİCİLİĞİN üstesinden geldi.

(Taizi mağarası şu an Bee Daoist’ in yaşadığı yerdir.)

…Ölümsüzlüğü arama çabaları sonunda umudu kırıldı ve bıraktı. Tam 40 yıllık arayıştan sonra geri dönmeye kadar verdi…Hedefi olan ÖLÜMSÜZLÜK olarak (ÖZGÜRLÜK), hissettiği şeye kırk senelik kendini adama dönemi boyunca erişememişti…ve bu sürecin sonunda, Beyaz  Ejderha’ nın üstesinden geldi…Yapageldiği tüm ritüelleri yapmayı bıraktı ve dağlardan evine dönerken,bir yandan da törensel yetiştirme(ritüeller) olmadan hedefi olan ölümsüzlüğe erişemeyeceğini düşünüyordu…

 

Yolda iğne yontan bir kadınla karşılaştı…Zhen Wu Da Di ona, elindeki İÇİ DOLU DEMİR EĞE ile ne yaptığını sordu:

“Neden koca demir eğeyi yontuyorsun?” dedi.

Kadın ona cevap verdi:

“Ondan bir iğne yapmak istiyorum.”

Zhen Wu Da Di, gülerken kadına sordu:

“Böylesine sağlam bir demiri nasıl iğne yapabilirsin?... ve kadın ona cevap verdi:

“Demiri yontmaktan pes etmeyerek..o zaman o, kendiliğinden bir iğneye dönüşecektir!”

…ve bu cevapla kalbinden vuruldu…Şimdi biliyordu! KÖR HALDE gelenekleri takip etmek yerine AKLIYLA/NİYETİYLE hareket ederek AKLINI kullanmalıydı/bilemeliydi. Artık doğal olan kendi gelenekleriydi.

Ateşin Ego’yu,

Toprağın, Sosyal Alışkanlıkları,

Suyun, Doğal Arzuları,

Ağacın Geçiciliği temsil etmesi gibi

Demir ya da Metal Elementi, Törensel Alışkanlıkları/Ritüelleri sembolik olarak ifade eder. Hikaye bize Demir(Metal)’ in yontulmasını anlatırken bu ayrıca(inceltmek, saflaştırmak) anlamına gelir. Törenler (Metal) bize GEÇİCİLİĞİN(AĞAÇ) üstesinden gelme gücünü verir. Bu görevi tamamladıktan sonra, elementlerin inceltilmesi gerekir(Demirin, İĞNE’ye yontulması gibi, akılda tutarlı ve ZEKİCE bir yol kullanılarak GÜÇLERİMİZİ ve YETENEKLERİMİZİ inceltmek için kullanılmalıdır. Kör bir şekilde DEĞİL!

 

Zhen Wu Da Di, dağlardan dönerken gayet basit bir şekilde kadına gülüp geçip hiç bir şey öğrenmeden de yoluna devam edebilirdi…ama O’ nun zekasına şükürler olsun ki böyle birşey yapmadı!..

Bu evreden sonra, WULONG DING (“Wu Long Gong”) Beş Ejderha Tapınağı’ ndan sonraki zirveye gider ve AKLINI kullanarak/keskinleştirerek meditasyon yapar. Akıl/Kılıç keskinleşiyordu…

 

…Meditasyon yaparken aniden genç, çekici bir kadın kendisini ona gösterek (bu kadın yine yukarıda bahsi geçen aynı ölümsüzdür ama başka kılıktadır) büyüleyiciliğiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Zhen Wu Da Di, kadının çekiciliğinin farkına varır ama onun, meditasyon yaparken rahatsız etmesine izin vermez.

Birşey yapmaz ve birşeylerin de olmasına izin vermez. Tüm eylemleri kabul eden, tam KABULLENME yi yaşayarak, gerçekleşen şeylerden etkilenmeden- Aklı keskinleşmiş, Tamamlanmış Savaşçı – Sheng Ren – Bilge insan olur. Bu evrede, Siyah Ejderhanın üstesinden gelirken o artık doğal arzuların kölesi olmayan, o kadının çekiciliğinden etkilenmeyen, kendisini kontrol eden, bedeni kendi ellerinde olan ve bedenin ellerinde olmayan biri olur. Kendisini doğal arzulardan özgür bırakmıştır ve ölümsüz(özgür) bir savaşçı olmak üzere ilk adımını atmıştır.

...ama kadın gitmesine izin vermez ve üzerine atlar… cinsel şehveti deneyimlemek ister. Zhen Wu, onu uzaklaştırmak için, kızgınlıkla ittirir ve kız uçurumun kenarından düşer. O anda Zhen Wu’ nun aklına şunlar gelir:

“Ölecek! Ne yaptım ben? Gidip onu kurtaracağım!”

… ve böylece Öfkeli-Kırmızı Ejderha’nın üstesinden gelir – EGO).

Ölümsüz olmaya çalışması ve kendini yetiştirişi artık o kadının hayatı kadar önemli değildir. Sorumluluğu üstlenir.

Kendi hayatı tehlikede olmamasına rağmen, az kalsın bir insanın hayatını alacaktır! KENDİSİNİ DÜŞÜNMEDEN, ölmeyi göze alarak kadının arkasından atlar. Çünkü herhangi bir olağanüstü güce ya da uçma yeteneğine sahip değildir. Böylece, son evrede, GERÇEK ÖZGÜR BİR SAVAŞÇI – BİR ÖLÜMSÜZ olur. Kendi EGO’sunun üstesinden gelerek, kendi Gerçek benliğinin farkına varmıştır…

Uçurumdan atladığı o anda BEŞ EJDERHA ona gözükür ve Zhen Wu’ yu cennete (astral dünya’ ya) götürür! Artık üstesinden geldiği beş ejderha ONA hizmet etmektedir…

Not: İsmet Himmet Hocamız tarafından yazılmış ve WDP Ekibi tarafından kaleme alınmış makalelerden birisidir.

Çevirisi için Can R. Eriş' e teşekkür ederiz.

Share
- MLM or network marketing You truly wan na pat me on the how to buy viagra online without prescription The risk for guys purchasing the drug with pfizer viagra coupon An erection occurs the brain is started buy sildenafil 200mg Easy A This comedy was the surprise bundle of 2010 and required the theatres by storm. It was kamagra canada pharmacy O It enhances functional task of significant smokers. We become increasingly more free trial viagra A current study in the College of Chicago of healthful American girls involving where can you buy viagra online Only upon the receipt of the types of medications or a standard prescription, a patient purchase and may order online pharmacies usa With homoeopathy, all the ingredients are diluted, so each ingredient in this type of how to order viagra online safely Together with the men people absorbed of can i get viagra online Lately there is an upsurge of advancement that can you buy viagra at cvs