Çigong'da Akupunktur'da da kullanılan meridyenlerin önemi vardır

 

Çİ GONG (QIGONG/CH’I KUNG)

Çigong(Qigong/Ch’i Kung), Geleneksel Çince: 氣功) belirli fiziksel duruşlar ve beden hareketleri ve niyet/zihin ile nefes tekniklerini kullanarak bedenin enerji akışını düzenleyen Çin tıbbında ve dövüş sanatlarında kullanılan Çin kaynaklı enerji egzersizlerinin tümüne verilen addır.  Çigong, bedendeki çeşitli sistemleri uyum ve denge halinde tutarak vücudun doğal sağlık durumunu yeniden oluşturmasıyla çin tıbbı uygulamalarının arasında yer almaktadır. Kelime, yaşam enerjisi anlamına gelen Çi (Qi/Ch’i) ile çaba, emek ve alıştırma anlamına gelen etkinlik yani Gong (Kung Fu/Gong Fu kelimesindeki Kung/Gong ile aynı) kelimesinin biraraya gelmesinden türetilmiştir. Herşey bir “Enerji” olduğuna göre her fiziksel hareket te bir “Çigong” olarak yorumlanabilir. Bununla beraber bir hareketi ya da duruşu, çigong yapan üç ana unsur vardır. Bunlar: bedenin düzenlenmesi, zihnin düzenlenmesi ve nefesin düzenlenmesidir.

Çigong, içsel ve dışsal kategorilerine ayrılabildiği gibi, sağlığa yönelik ve dövüş sanatlarına yönelik olarak ta çeşitlendirilebilir. Ayrıca Daoist, Budist ve Tibet Çigong’ ları şeklinde dinsel kategorilendirmesi de vardır..,Kökenlerine ilişkin kesin bilgi olmamakla birlikte antik halkların, doğanın temel döngülerini ve  hayvan hareketlerini gözlemlemesi ve özellikle şaman ritüellerinden türediği görüşü çigong'un en muhtemel kaynağını oluşturmaktadır. Köken konusundaki görüşler arasında en ilgi çekici olanlarından biri Şangay Çigong Araştırma Enstitüsü araştırmacılarının, çigong’ un kuzeydeki  Ön-Türk kabilelerinde ortaya çıktığı şeklindeki tezleridir… Orta Asyanın çeşitli dinlere mensup (Daoist, Budist, Konfüçyüsçü, Müslüman) halklarında (Çin, Tibet, Moğol, Türk) görülmesi bu çalışmaların belirli bir ulus ve dinin tekelinde olmadığını kanıtlamaktadır. Ancak tarihi kayıtlar konusunda duyarlılıkları sebebiyle çinlilerin yazılı belgeleri, bu sanatın aşamalarını yazılı olarak günümüze kadar taşımıştır. Bu tarihi kayıtlar, dörtbin yıl kadar önce, Shang ve Zhou(Coğ) hanedanları dönemine kadar gitmektedir…

Çigong uygulamaları Çin'de Kültür Devrimi (1965-1975) sırasında tehlikeye girmiştir. Bu dönemde Çi hakkında konuşmak resmen yasaklanmış, Çi ile ilişkili kavramlar feodal zamanlarda kalma gerici, arkaik batıl inanç kabul edilmiştir… Özellikle 1980’ lerden sonra Hükümet politikalarının esneklik kazanması ve dışa açılma sonucunda çigong uygulamaları teşvik edilmiş ve halk arasında yaygınlaştırılmıştır. Günümüzde de Çin'de yüzlerce çigong klinik ve hastaneleri devletin onayıyla hizmet vermektedir.

Çigong teknikleri Çin'de geleneksel sağlık çalışanları ve dini gelenekler tarafından muhafaza edilmiş ancak savaş sanatları uygulamaları dışında kamu alanına hiçbir zaman çıkmamış, kitleselleşmemişti. Şifacılar, Daoist ve Budist keşişler ve dövüş sanatçıları tarafından ve genellikle aile üyeleri arasında korunulan bu alıştırmaların sağlık amacıyla halkın geneli tarafından çalışılması ancak geçtiğimiz yüzyıl içinde mümkün olabilmiştir. Günümüzde Çin halkının çoğunluğu tarafından bilinmekte ve şehirlerdeki açık alanlarda ve parklarda uygulanmaktadır.

Dövüş sanatları için çalışılan sert formları dışındaki çigong çalışmaları her yaş ve sağlık durumundaki insan tarafından yapılabilmektedir. Çünkü çigong' da, bedensel hareket ve kas gücü veya elastikliği değil aksine gevşemiş bir fizik beden ve dengeli, aşırıya kaçmayan bir zihinsel durum ve özellikle çalışmalar esnasında aşırılıktan uzak bir duygusal yapı içinde bulunmak önemlidir. Ayrıca çigong'un temel prensiplerine göre bedeni zorlayan, vücudun terleyerek sıvı kaybını arttıracak derecede enerji gerektiren çalışmalar çigong’ da geliştirilip kullanılması amaçlanan bünyenin doğal Çi' sinin kaybedilmesine yol açmakta olduğundan çigong çalışmalarında da fiziksel yorgunluk ve tükenmişlik durumu çalışmaların doğru yapılmadığının da bir göstergesi olmaktadır. Bu yönüyle çigong, günümüz modern kültür-fizik (Fitness, aerobik vb.) kültüründen oldukça ayrılır…Çigong çalışmaları, dışarıdan izleyen bir kişi için etkisi konusunda şüpheye düşürecek denli bir sadelik göstermektedir. Bu, onun daha çok “enerji beden” üzerinde çalışmasından kaynaklanan bir sonuçtur.

Çigong uygulamalarında yukarıda da değindiğimiz gibi üç ana unsur bulunmaktadır. Bunlar; zihin, nefes ve bedendir. Bu çalışmalarla Çi ya da Yaşam Enerjisi yoğunlaştırılır, etkinleştirilir ve kullanılır. Gevşeme çigong’ un temelidir çünkü gevşeme ile birlikte bedendeki Çi' nin rahatça akışı sağlanmaktadır. Bunu sağlarken, zihin, nefes ve bedenin düzenlenmesi esas alınır… Zihin çigong alıştırmalarında çok önemlidir. Zihinle, niyet ederek Çi yoğunlaştırılır, dolaştırılır ve beslenip güçlendirilir.

Çigong, tamamen Çi’ nin düzenlenmesi ve geliştirilmesine dayanır.

Çi (Qi/Ch’i)

Çinlilerin “Qi”, Japonların “Ki”, Hinduların “Prana”, Arapların “Baraka” dediği ki “Bereket” te bu kökten geliyor.. Tasavvufta “Nefes” olarak karşılığını bulabilecek bu Yaşam Enerjimiz, Türkçemizde tam karşılığını, Farsça’ dan dilimize geçen “Can” kelimesiyle buluyor. Örneğin “Can Havli” tabiri buradan geliyor… Fiziksel olarak imkansız sayılabilecek olayların can havli ile yapıldığını gazetelerden okumuş ya da televizyonda izlemişsinizdir. Bir yangında evden çıkartılan çok ağır bir yük ya da çocuğunu kamyonetin altında zanneden bir annenin tuttuğu gibi kamyoneti kaldırması gibi olaylar hep Çi’ nin varlığına bir örnektir. Bunun yanında dövüş sanatı ustalarının yaptığı inanılmaz gösteriler de hep Çi’ nin varlığına yönelik uygulamalardır… Eski Çince’ de Çi, “Hiçlik” ve “Ateş” anlamına gelen iki heceden oluşur  ve “Ateş Olmaması” anlamına gelir. Bu, insan vücudunun aşırıya kaçmadan, dengede yani yin(zihin) ve yang(beden) uyumu içinde çalışması demektir. Şimdiki Çince de ise Çi, “Hava” ya da “Oksijen” ve “Pirinç” anlamına gelen iki heceden oluşur. Bu çok anlamlıdır… Şu kimyasal formüle bakarsanız:

Glukoz + 6O2 > 6H2O+6 CO2 = 686 Kalori

Burada, Hava’ nın, Oksijen ve Pirincin de Glukoz olduğunu düşünürsek, etkileşim sonucunda ortaya çıkan Kalori’ nin de “Enerji” yani “Çi” olduğunu söyleyebiliriz. Çi, burada “Bioenerji” olarak tanımlanabilir ancak “enerji”den çok daha fazlası olduğunu da söylemek gerekir…

Her insanda omurilikte ve sinir sisteminde dolaşan bir elektrik akımı var. “The Matrix(1999)” Filmindeki deyimiyle hepimiz birer pil gibiyiz. Vücudumuzda bir elektrik akımı varsa ki bu bilimseldir, aynı zamanda her birimizin bir manyetik alanı da olması gerekir. İşte Taici çüen(Taijiquan/T’ai Chi Ch’uan) de, çigong’ larda bu manyetik alan üzerine çalışırız…

“Chi enerjisi dedikleri bir çeşit evren manyetizmidir.” Ergün Arıkdal, ARAD Bülteni..

Batı tıbbı, hastanın sadece fiziksel bedeninden ibaret olduğundan hareketle, gördüğüne ve ölçtüğüne inanıyor. Halbuki Çin tıbbı, hastanın sadece fiziksel bedeni değil bir de enerji bedeni olduğuna inanıyor ve bundan hareketle hastanın hissettikleri de ölçü olarak alınıyor… Fiziksel olanı görürüz, zihinsel olanı ise hissederiz... Çi, bu zihin/niyet alanına girer.

“Chi: Teneffüs, Ruh ve Çin Kozmogonisinde hayati bir prensip olarak gösterilir. Bunu daoistler daha geniş bir manada kullanmışlardır. Chi, havada mevcut olan bir şeydir. İnsan havayı ne kadar çok teneffüs ederse, o kadar büyük bir güç kazanmış olur. Bu kuvvet insanı, Dao’ ya özgü bir mükemmelliğe götürür ve her türlü fenalıklardan korur. Kişi, hiçbirşey yapmadan memleketi yönetir.” Prof. Dr. Muhaddere N. Özerdim’ in  Tao Te Ching Yorumu, 1978.

İnsanlar arasındaki ilişkileri de tıpkı uzaydaki gezegenler arasındaki ilişkilere benzetebiliriz. Yalnız uzay-zaman, Newton Fiziğinde olduğu gibi düz-lineer değil… Gezegenler ve yıldızlar nasıl uzay- zamanı büküyor ve bir çekim alanı oluşturuyorsa, insanlar da kendi manyetik alanlarıyla bir çekim alanı oluşturuyor ve uzay zamanı büküyorlar… Tıpkı uçlarından gerilerek tutulmuş bir masa örtüsü üzerine atılan toplar gibi düşünün ! Ağır bir top örtüye atıldığında, diğer atılan hafif toplardan daha çok büküp daha çok bir çekim alanı yaratır.  Bir gülle atarsanız, tıpkı bir kara delik gibi, örtüyü deler. Bilyeler atarsanız, ağır topun çekim alanı çevresinde ona doğru dönmeye başlarlar…

İnsanların da kiminin çekim alanı düşük, kiminin ki yüksek; kiminin enerji akımı sağlıksız kiminin ki sağlıklı… Çi, bu “Akış” tır. İsmet Himmet(You Li Han) Hocamın deyimiyle “Akınım” dır. Bu akış, düzenlenebilir ve artırılabilir…

Büyük liderlerin ya da dünya çapında starların aynı zamanda yaşam enerjileri yüksek insanlar olması ve kitleleri çevrelerine toplamaları bir tesadüf olmasa gerek. Tıpkı uzayda bir yıldızın gezegenleri çevresine toplaması gibi…

En kabasından en seyyaline kadar her şey bir enerji aslında… Biz de uzay-zamanı büken, manyetik alana sahip varlıklarız. Çi’ de bu enerji bedenlerimizden birinin ifadesidir…

 

İÇSEL ENERJİ ÇALIŞMASI(QIGONG) İÇİN DIŞSAL PRENSİPLER

Aşağıda içsel çalışmada önemli olan dışsal form prensipleri kaleme alınmıştır. Qigong( Chi Kung) her ne kadar içsel bir olay ise de dışsal prensiplerden geçerek içe yönelmektedir. Bu prensipler şu şekilde sıralanabilir.

-Dil damaktadır.

-Nefes burundan derin ve doğal alınmaktadır.

-Nefes vücudumuzun enerji santrali olan “Dan Tien” yada “Tan t’ien” dediğimiz öze doğru yönlendirilmektedir. (Göbeğin iki-dört parmak altında ve vücudun içinde)

-Baş diktir ve çene hafif içe doğru çekilmektedir.

-Bai Hui (Başın Tepe Noktası) gökyüzüne bakmaktadır.

-Omuzlar serbest, ense gevşemiş ve rahat konumda olmalıdır.

-Bel tarafımız dışarıya yöneliktir.

-Sırt tamamen hafif yuvarlak fakat yine de diktir.

-Tüm vücudumuz ve benliğimiz sakindir.

-Nefes alışımız “Dan tien’ imizden olmalı ve Qi (Chi) yoğunlaştırılmalıdır.

-Nefes verişimiz sakinlik ve rahatlık getirmelidir.

-Sakinliğin yanı sıra bedenimizin gerginliği en hafif düzeyde olmalıdır.

-Gerilimlerimizin fazlası her nefes verişimizde yeryüzüne doğru salıverilmelidir.

-Hiçbir düşünceye karşı direnç gösterilmemeli ve takılıp kalınmamalıdır. Bir seyirci gibi; zihnimize gelen her düşüncenin gelip geçmesine ve yoluna devam etmesine izin verilmelidir.

Nefesin 4 ana prensibi

-Nefes, derin olmalıdır.

-Nefes, yavaş olmalıdır.

-Nefes, sessiz olmalıdır.

-Nefes, pürüzsüz, akıcı ve sürekli olmalıdır.

Hareketin 5 ana prensibi

-Hareket yere kök salmış bir ağaç gibi hissedilmelidir.

-Hareket estetik ve yumuşak olmalıdır.

-Hareket çevik olmalıdır.

-Hareket esnek olmalıdır.

-Hareket kısıtlanmamış olmalıdır.

uygulamanın 9 ana prensibi

-Sakinlik, harekete galip gelir.

-İç sessizlik, öfkeye galip gelir.

-Akınım(Chi), duvarlara galip gelir.

-Çeviklik, kompakt(kısa, etkili ve yoğun) hareketlere galip gelir.

-Hız, güce galip gelir.

-Zamanlama, hıza galip gelir.

-Kendinden emin olmak, zamanlamaya galip gelir.

-Kalp(Shen), onbin şeye(yani tüm yaratılmışa) galip gelir.

( İsmet Himmet Hocamızın 15-16 Mayıs 2010 Tarihinde, Ankara’ da verdiği Wudang Qigong Seminer Notudur. )

 

Zhan Zhuang (Chinese: ) Ağaç Duruşları

Kimi zaman “Kazık gibi durmak” ya da “Ağaç gibi durmak” isimleriyle anılan Çin savaş sanatlarındaki eğitim yöntemlerinden birisidir.  Savaş sanatı uygulamalarındaki gücü en yüksek seviyesine çıkartmak, hareketlerin etkinliğini artırmak ve yapısal olarak mükemmel düzeye ulaşmayı sağlayan statik duruşlardan oluşan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir çalışmadır. Tai Chi Chuan gibi içsel Çin stillerinde yaygın olarak çalışılmaktadır.

Kardiovasküler çalışmalardaki genel kanının aksine, ağaç duruşlarının fiziksel kondisyonda önemli bir ilerlemeyi sağladığı söylenir. Kullanılan duruşun şekli çalışılan savaş sanatına ve stiline göre değişiklik göstermektedir. Bazı okullar kendi geleneksel formlarına uygun duruşları kullanır. Bunun yanında ağaç duruşlarının temel yapısı ve prensipleri değişiklik göstermez. Belki de en temel ve en faydalı Qigong (Enerji alıştırmaları) uygulamasıdır.

Ağaç duruşlarını yeni uygulamaya başlayanlar, ilk başlarda şiddetli kas yorgunluğu ve titreme yaşayabilirler. Sonrasında, yeteri kadar dayanıklılık ve güce erişildiğinde, uygulayıcı ağaç duruşlarını vücudun belirli bölümlerindeki duyarlılığı ve canlılığı geliştirmek için uygulamaya başlar. Bazı okullar ağaç duruşlarını vücuttaki Chi(Yaşam Enerjisi) akışındaki tıkanıklıkları açmak için kullanır. Ağaç duruşları doğru uygulandığı zaman, vücut üzerindeki etkisi ile Chi akışı düzene girerek, bu tıkanıklığın giderilmesi gerçekleşir. Ağaçlar, gök ve yerden beslenirler… Ayakta bir ağaç gibi, gereklerini yerine getirerek durduğunuz takdirde, çevresindeki yaşam ile etkileşip onu soluyan bir enerji alanı oluşturursunuz.  İçe yönelik duyarlılığınız ve dışa yönelik farkındalığınız artar ve enerji alanınız güçlenir. Çin tıbbında, bu şekilde düzenlenmiş bir vücudun kas ve iskelet yapısındaki bozukluklara ya da tıbbi rahatsızlıklara daha az meyilli olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında rahat şekilde yapılan ağaç duruşu uygulamalarının, beynin işlevlerini etkileyerek zihin ve beden üzerinde yatıştırıcı ve dinlendirici etkisi olduğu bilinmektedir.

Pek çok stil özellikle içsel stiller duruşları nefes egzersizleri ve özellikle savaş sanatları için koordinasyonu geliştirecek metotlarla birleştirirler. Savaş sanatlarında etkili olmak için koordinasyon ve güçlü bir merkezi sinir sisteminin gerekli olduğu düşünülmektedir.  Pek çok Tai Chi hocası ağaç duruşlarını neigong(içsel alıştırmalar) egzersizlerinin en iyisi olarak görmekte ve öğrencilerine temel olarak çalıştırmaktadır.

 

Share
- MLM or network marketing You truly wan na pat me on the how to buy viagra online without prescription The risk for guys purchasing the drug with pfizer viagra coupon An erection occurs the brain is started buy sildenafil 200mg Easy A This comedy was the surprise bundle of 2010 and required the theatres by storm. It was kamagra canada pharmacy O It enhances functional task of significant smokers. We become increasingly more free trial viagra A current study in the College of Chicago of healthful American girls involving where can you buy viagra online Only upon the receipt of the types of medications or a standard prescription, a patient purchase and may order online pharmacies usa With homoeopathy, all the ingredients are diluted, so each ingredient in this type of how to order viagra online safely Together with the men people absorbed of can i get viagra online Lately there is an upsurge of advancement that can you buy viagra at cvs