Wudang Pai’ nin Köklere ait olan On Antik İlkesi

 

“Her insan kendi ruhuna sahiptir; her döğüş sanatı da kendi ruhuna !..”

Wudand Pai’ nin ruhu, tüm Gerçek Wudang Öğrencileri’ nin kalbinde yazılıdır.  Çünkü bu Göğün altındaki Wudang Savaş Sanatlarının hepsi aşağıda yazılı olan ve eski çağlardan günümüze kadar gelen Daoist ilkelerden yola çıkarak gelişir.

 

1.    浑圆一周天

hún yuán yì zhōu tiān

Tüm Evren “TEK” Bir döngüdür.

2.    阴阳合太极

yīn yáng hé tài jí

Durağanlık ve hareket  içinden çıkan uyum ve denge !..İşte Taiji(Tai Chi) budur !..

3.    圆夺造化

sān yuán duó zào huà

Üç hazine/döngü (Jing,Chi,Shen) herşeyi kapsar ve etkiler.

4.    四象始成形

sì xiàng shǐ chéng xíng

Dört farklı yönde ortaya çıkan görünüş, formu oluşturur.

5.    五行分生克

wǔ xíng fēn shēng kè

Beş element birbirini oluştururve eritir.

6.    六合修内外

liù hé xiū neì wài

Altı ahenk içsel ve dışsal eğitir.

7.    七星本为发

qī xīng běn wéi fā

Yedi yıldız doğal olarak yollanır.

8.    八卦自为化

bā guà zì wéi huà

Sekiz yöne ait semboller,(Ba gua) engellerimizi yıkarak çözümler getirir.

9.    九宫练神形

jiǔ gōng liàn shén xíng

Dokuz saray(beceri) bedenenve zihnenifade etmeyi öğretir.

10.  万法桩功生

wàn fa zhuāng gōng shēng

10.000 yol, Bir TEK olandan (zhan zhuang) gelir ve Bir TEK olana (zhan zhuang) döner.

 

Not: Burada Zhan Zhuang (Ağac duruşları) da TEK`i hissetmek vardır . Ayrıca HER Kungfu yönünün orada baslayıp, oraya geri döneceğini belirtir! Oradan gelip, orada bittiğini!..

 

Yukarıda bahsi geçen derin Daoist ilkelerle Wudang kökenli içsel savaş sanatları büyüdü ve günümüze kadar ulaştı. Bu ilkeler olmadan Wudang Pai(Ekolü) yalnızca boş hareketlerden ibaret olur. İşte bu yüzden bizim amacımız Wudang İlkelerini boş formlar yerine, içinde yatan, derin anlamlarla öğretmektir.

Başlangıçta hareketin başlangıcı yalnızca form ile gelir. Daha sonrasında ise o yalnızca formlarda yapılan hareketlerden çok daha fazlası olur. Yaşamın, tekamülün ve aydınlanmanın yolu olur. Wudang’ ın mekanlarında günlük ağır çalışma aynı hareketi 10.000 kere tekrar ederek yalnızca dövüş sanatı savaşçısından da öte içimizdeki ruhsal savaşçıları ortaya çıkarır.

 

Ruhsal savaşçı maddi şeylerle savaşın bittiği noktada bambaşka bir dünyada var olmaya başlar! Bizim gerçekliğimizden uzakta ama aynı fiziki şartlardadır. Bizim maddesel dünyamızdaki savaşlar ve kavgalar içsel yoldaki “Ruhsal Savaş” ile karşılaştığında çok ufak ve basit kalır.

 

İşte böylelikle bir hareket artık yalnızca bir hareket olmaz. O artık bir Ego’ nuzu dönüştürmek olur ve sonrasında… bunların da sonrasında, tekrar başa dönüp, formdaki hareket yalnızca tekrar hareket oluverir... derin olmayan, kalıpsız ve gizemsiz !.. ama başlangıçtaki hareketle karşılaştırıldığı zaman orada bir şey fark ediyoruz:  “Hareketin içinde yatan HAKİKAT” i…O yüzden geldiğiniz nokta artık başlangıç ta olmaz !..

 

1 – Tüm Evren TEK Bir Döngüdür:

Aslında herşey TEK Bir döngüdür. Bu bize DAO’ nun öğretisinde anlatılmıştır. DAO, Bir’ dir ve Tek’ tir. 10.000 şeye ayrılmamıştır ama 10.000 TEK`in ifadesidir. DAO`un ifadesi !..Onu tanımlamak mümkün değildir. Tüm doğanın içinde (10.000) O’ nun sıfatlarını bulabilir ve suretlerini gözleyebilirsiniz ama HAKİKATİ’ ni tanımlayamazsınız. Bu ilk düzeyde, sen ve ben olarak birbirimizden ayri OLMADIĞIMIZI gösterir. Biz TEK BILINCÇ’ iz sen kendi bilincinle, ve ben kendi bilincimle TEK BİLİNCİN`in yaşamıyız. Bu demektir ki biz insanlar ruhi bir deneyim DEGIL, RUH zahir ve batin, derin sifatlari ile İNSAN deneyimi yaşıyor.İnsanlar bana baktığı zaman, beni İsmet diye çağırıyorlar, sana baktığı zaman; İsmet diye çağırdıkları AYNI TEK RUHU sende busefer senin ismin ile çağırıyorlar. Burada anlaşılması gereken nokta; bir insanin BAKIS AÇISINI ARTIRMASIYLA 10.000(Bizdeki “Binbir” yani çokluk anlamında kullanılıyor) şey’ e  baktığı zaman TEK`i görebilmesidir !

 

2. Durağanlık ve hareket  içinden çıkan uyum ve denge !..İşte Taiji(Tai Chi) budur !.. 

 

Hareketlilik ve Durağanlık - Yumuşaklık ve Sertlik – Çeviklik ve Köksalmışlık - Patlayıcılık ve Sakinlik - YIN ve YANG... hepsi bir ahenk içindedirler. Bu Taiji’ dir.

Bu bize Durağanlığın yalnız başına bir ruhun aydınlanması için yeterli olmayacağını anlatmaktadır. Bir insanın günlük yaşamının tümü sadece durağanlık değil hareketten de ibarettir.  İşte bu yüzden hareket halindeyken tefekkür etmenin(meditasyon yapmak) ne anlama geldiğini bilmeliyiz. Taijiquan(Tai Chi Chuan) bir sahne sanatı değildir !.. Hareket halinde meditasyondur. Durağanlık içinde harekettir…

 

3. Üç hazine/döngü (Jing, Chi, Shen) herşeyi kapsar ve etkiler.

 - JING   - Öz

 - QI - (“Enerji” den çok daha fazlasıdır)

 - SHEN - Ruh

 

Herşey bu üçlü aracılığıyla şekillendirilmiş ve bu üçlüden etkilenmiştir.

JING, varlığın ana maddesi anlamına gelir. Bunu meni olarak da çevirebiliriz... ya da maddenin çok daha derin olan özü !..

QI(Chi), çoğunlukla enerji olarak çevrilir, ama bilinen enerjiden çok çok daha narindir. Bir akıştır. İki nokta arasında olan bir akıştır. YIN ve YANG arasında! Enerji QI’ nintecellisi olabilir, ama QI değildir! QI enerji olarak tecelli edebilir, fakat enerji QI değildir!

SHEN bizim tanımlamak istemediğimiz birşeydir, çünkü Dao gibi o da tanımlanamaz. O, Dao’ nun YAŞAM, yani CANLILIK SIFATIDIR. Wudang İlkeleri, bize kendimizi -dış beden(Jing), içsel akış(QI) ve içsel varoluş(Shen)- olarak geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu öğretir.

 

4.    Dört farklı yönde ortaya çıkan görünüş, formu oluşturur.

Dört Resim/Yön: Yarı Yin, Tam Yin, Yarı Yang, Tam Yang Tai Ji(Tai Chi) sembollerini göstermektedir. 

Değişen güçlere ait bilgi olmadan kişi, Taijiquan pratiğinde doğru yolda ilerleyemez. Kişi ne zaman bir bacağını tam dolu ve yarı boş olması gerektiğini, üst vücut hareketlerinin yin yang aracılığıyla kollarını değiştireceğini bilmelidir ! Eğer ki kişi, zihin ve vücutta Tai Ji’ nin 4 durumuna dair bilgiyi kullanılırsa hareket çok daha doğal ve kuvvetli bir şekilde ortaya çıkar. Niyet, Yin durumunu, Yang durumunu, Yarı Yin ve Yarı Yang durumunu içerir. Yalnızca doğru niyet ve doğru zamanda form kendisini ortaya çıkarır yani CANLANIR ! Herkes, hatta eğitimsiz gözler bile Taijiquan formlarını sergileyen bir insanı izlerken yalnızca performans olarak, bu belirttiğimiz ayrıntıları görebilir ya da bahsedilen 4 boyutu yaşayabilir.

 

5.    Beş element birbirini oluşturur ve eritir.

 

Beş element, Beş Ejderha’ yı, Hayatı Kölelik Haline getiren Beş Zinciri, Beş Organı, Beş Hayvanı ve Xing Yi Quan’ ın beş ana ilkesini  temsil eder.

  • Metal - Su - Ağaç - Ateş – Toprak (Beş Element)
  • Yılan - Kaplumbağa - Ejderha - Turna – Kaplan (Beş Hayvan)
  • Akciğer - Böbrek - Karaciğer - Kalp – Mide (Beş Organ)
  • Rituellere Takılıp Kalmak - Doğal Dürtüler – İstikrarsızlık– EGO ve yanlış Benlik anlayışı- Sosyal Bağlılıklar (Beş Zincir)
  • 劈 Pī (Split) Ayırma – 鑽 Zuān (Spiral fist) Spiral Yumruk– 崩 Bēng (Crushing) Püskürtme  - 炮 Pào (Canon) Nizami– 橫 Héng (Horizontal) Yatay Kalmak. (Xing Yi Quan’ in Beş İlkesi)

 

6.    Altı Ahenk İçsel ve dışsal eğitir.

 

Bize İçsel ve Dışsal becerilere sahip olmak için çalışılması gereken “Altı Ahenk” Prensibini anlatır:

 

(外三合 - wài sān hé)        Üç Dışsal Ahenk şunlardır:

1)     肩与胯合     jiān yǔ kuà hé   Omuzlar, kalça ile uyumlu olmalıdır.

2)     肘与膝合     zhǒu yǔ xī hé    Dirsekler, dizler ile uyumlu olmalıdır.

3)    手与足合     shǒu yǔ zú hé    Eller, ayaklar ile uyumlu olmalıdır.

 

(内三合 - neì sān hé)            Üç İçsel Ahenk ise çok daha derin ve zordur:

1)    心与意合      xīn yǔ yì hé      Kalp(Ruh’ un evi olarak), Zihin(Niyet) ile uyumlu olmalıdır.

2)    意与气合      yì yǔ qì hé        Zihin(Niyet), Qi(Chi) ile uyumlu olmalıdır.

3)     气与力合        qì yǔ lì hé      Qi, Li(Bedensel Güç/Kabiliyet) ile uyumlu olmalıdır.

 

Bir öğrenci Üç Dışsal Ahenge ulaştığında yüksek seviyeli bir Kung Fu Sanatçısı olmuş olacaktır. Herkes bu kişinin yetenekli ve deneyimli olduğunu anlayabilir ancak Üç İçsel Ahenkteki yetenekleri geliştirmek kişinin deneyimini daha önce hiç ulaşmadığı seviyelere yükseltir. Esas Marifet, Üç İçsel Ahengi sağlamaktadır.

 

7. Yedi Yıldız Doğal olarak yollanır.

Yedi yıldız, bizim rakibe saldırmak için kullandığımız yedi silahtır.

Bunlar:  Kafa,  Omuzlar, Dirsekler,  Eller/Bilekler,  Kalça,  Dizler,  Ayaklar

Bütün bu noktalar, saldırı ve savunma için, çok iyi çalıştırılmış olmalıdır.

 

8. Sekiz Yöne Ait Semboller,(Ba Gua) Engellerimizi Yıkarak Çözümler Getirir.

Ba Gua İlkesi Savunma için Çözüm getirir:

Eğer ki saldıran cennet sembolü ile gelirse (棚- Peng -püskürtmek), kişi bunu Toprak sembolüyle (捋– LU- savuşturmak) kolayca çözebilir. Eğer saldırı Ateş sembolü (擠– JI- sıkıştırma) ile gelirse, cevap Su(按– AN- bastırma) ile verilebilir ve bu böyle devam eder...  SHE HE XIANG ZHENG (İsmet Himmet Hocamız tarafından geliştirilen “Wudang Yılan-Turna Kuşu El İtişleri Dövüş Sistemi”) in sekiz enerjisi, YI JING’ (Daoizmin Temel Kitaplarından biri olan “Değişimler Kitabı”) de 8 Trigram(Üç çizgi) olarak geçmektedir.

Biz burada saldırana doğru ve avantajli yönden cevap vermeyi ve bize ne getirdiyse onu iade etmeyi öğreniyoruz. Gerçekten hakkıyla çalışılmış bu “Tui Shou”(El İtişleri) çalışması bize bu doğal sekiz tepkiyi öğretir.

 

9.  Dokuz Saray(Beceri) bedenen ve zihnen ifade etmeyi öğretir.

Bu tanım, ileri 9 Yön arasındaki ileri seviye “Ba Gua” yürüyüşünün çok daha farklı bir türüdür. Bu yürüyüşte üst vücudumuz rakibe karşı çok yumuşak, yenilmez halde hareket ederken hızlı, hafif, çevik ama köklü adım atmayı öğreniriz.

 

10. 10.000 yol, Bir TEK  olandan(Zhan Zhuang) gelir ve Bir TEK olana(Zhan Zhuang) döner.

Sonunda her şey başlangıca, tıpkı tüm bunların Ayakta Meditasyonla başlamış olduğu gibi, BİR TEKolana geri döner. Burada 10.000 Yol da, Wudang Pai’ nin 9’ uncubölümünden sonra doğal bir şekilde, bunları çalışmış ve içselleştirmiş öğrencide ortaya çıkar.

 

 

Share
- MLM or network marketing You truly wan na pat me on the how to buy viagra online without prescription The risk for guys purchasing the drug with pfizer viagra coupon An erection occurs the brain is started buy sildenafil 200mg Easy A This comedy was the surprise bundle of 2010 and required the theatres by storm. It was kamagra canada pharmacy O It enhances functional task of significant smokers. We become increasingly more free trial viagra A current study in the College of Chicago of healthful American girls involving where can you buy viagra online Only upon the receipt of the types of medications or a standard prescription, a patient purchase and may order online pharmacies usa With homoeopathy, all the ingredients are diluted, so each ingredient in this type of how to order viagra online safely Together with the men people absorbed of can i get viagra online Lately there is an upsurge of advancement that can you buy viagra at cvs